Re: Oei ik groei

#50234

Webmaster
Bijdrager

Pinklady,

Ik weet dat je het allerbeste met mij voor hebt, dus laat ik allereerst mijn waardering uitspreken voor het feit dat je zo uitgebreid tot mij probeert door te dringen.

Het boek van Price is uit 1939. Hij waarschuwt in die tijd al voor de verregaande degeneratie die de mensheid nu vertoont. Hij illustreert dit met uitspraken van tijdgenoten, zoals deze bijvoorbeeld in een hoofdstuk met de veelzeggende titel ‘De aanhoudende achteruitgang van de moderne bechaving’:

Quote:
Mijn langdurige ervaring als chirurg heeft me tot de diepe overtuiging gebracht dat er iets radicaal en fundamenteel niet klopt met de beschaafde manier van leven.

Tenzij de huidige voedings- en gezondheidsgewoontes in blanke landen worden herzien, zal naar mijn mening sociaal verval en de achteruitgang van het ras het onvermijdelijke gevolg zijn.

Sir Arbuthnot Lane

Quote:
Ik ben er heilig van overtuigd dat de gezondheid van de mensheid op het spel staat. Als er geen stappen worden ondernomen om gebitsinfectie en gebitsmisvorming tegen te gaan, zal het pad van de menselijke evolutie tot een neerwaartse spiraal van uitsterven leiden.

Dr. Earnest A. Hooton

Ik ben dus niet de enige die dit (voor)ziet. Degeneratie is een FEIT, geen mening! Dat er weinig tijd te verliezen is, is geen onderwerp van discussie en we verdoen onze tijd om dit wel ter discussie te stellen. Dit is ook wat mij drijft en waarom ik zo ‘stellig’ kan overkomen.

Dat dit op sommige mensen een averechts effect heeft, daarvan ben ik op de hoogte. Het is ook niet de eerste keer dat je me hier op wijst en al eerder heb ik je gezegd dat ik overkom op minstens 95% van de mensen. Dat vind ik een prima score waar ik goed mee kan leven!

Vanwege de dringende noodzaak voor het redden van de menselijke genenpoel is er geen tijd meer voor zachte heelmeesters. Iemand moet zeggen waar het op staat en dat ben ik kennelijk, dus: if you can’t stand the heat, get out of the kitchen.

Overigens heb ik fiona niet uitgemaakt voor anorect, jij verdraait mijn woorden. Ik heb gezegd dat een dergelijke drastische caloriebeperking ‘neigt naar anorexia’. Zoals gezegd, er spelen m.i. veel verborgen anorexische neigingen bij meisjes en vrouwen, de daadwerkelijke anorecten zijn alleen maar het uiterste van dit gedragsspectrum.

En nee, ik word niet gemotiveerd door angst, maar door de REALITEIT dat het ernstig mis is met de lichamelijke, geestelijke en morele verzwakking waaraan de mensheid nu al veel te lang lijdt. Nu de woorden van Weston Price zelf:

Quote:
Er is een voedingsbasis voor moderne fysieke, mentale en morele degeneratie.

Let wel, dit zijn profetische woorden uit 1939! Dit is ook het Weston Price-forum, dus het zou raar zijn als ik de waarschuwing die hiervan uit gaat niet serieus zou nemen! Was Price dan ook gemotiveerd door angst en al die anderen die het verval signaleren, of is dit gewoon realisme, gekoppeld aan het idealisme om het tij proberen te keren d.m.v. kennis en informatie?

Wat mensen wel of niet met deze informatie doen is geheel hun eigen keus, wil en verantwoordelijkheid, daar ga ik niet over. Ik hoop voldoende mensen te kunnen bereiken en dat gaat nu eenmaal niet op de zalvende toon die jij het liefst wil zien. Sorry, je zult het er mee moeten doen. Er is echter 1 voordeel verbonden aan duidelijkheid en rechtstreeksheid: what you see is what you get. Geen dubbele, verborgen agenda van mijn kant. Dat is ook heel wat waard in deze moderne, gedegeneerde wereld vol met leugenaars, misleiders en bedriegers!

Mike