Re: Moestuin

#34126

Webmaster
Bijdrager

Bloemen en kruiden de helft geven. Op zandgrond kun je elke dag, week of maand opgeloste zeemineraalbemesting toedienen, het maakt niet uit. Leem- en kleigrond is een ander verhaal, want dat is veel dichter van structuur.

Mike