Re: Minder gezond leven maar gezond zijn

Forum Forums Vragen over voeding en gezondheid Minder gezond leven maar gezond zijn Re: Minder gezond leven maar gezond zijn

#26079

Webmaster
Bijdrager

Pinklady,

Ik grijp niet naar de eerste de beste strohalm om maar enig houvast te vinden, waaraan ik me vervolgens uit angst krampachtig vastklamp om maar mijn ego te bevredigen. Ik bestudeer de geschiedenis en de geschiedenis van de ‘wetenschap’ is allesbehalve fraai. Stephen Harrod Buhner noemt nog enkele voorbeelden die ik je niet wil onthouden:

Quote:
Dr. J. Marion Sims, die beschouwd wordt als de grondlegger van de moderne gynaecologie, ontwikkelde een chirurgische remedie voor vesico-vaginale fistels (een opening tussen de blaas en de vagina) door operaties uit te voeren op de vaginale wanden van zwarte slavinnen – zonder verdoving – en op sommige hen voerde hij meer dan dertig operaties uit. Bij sommige van zijn proefpersonen werden de fistels gecreëerd door zijn eigen handelen.

Quote:
Raoul Hilber, een professor die zich specialiseert in onderzoek naar de Holocaust van de joden, brengt een belangrijk punt naar voren over hoe conflicten tussen mensen uiteindelijk ontaarden in genocide [volkerenmoord]. Na jaren van onderzoek komt hij tot de conclusie dat het niet gewone mensen zijn die dergelijke conflicten veroorzaken, deze beginnen juist bij de meest geschoolde mensen. Academici en geleerde auteurs formuleren een theoretische opstelling die uitgaat van de inferioriteit van een groep of de superioriteit van een andere groep (meestal een groep waartoe zij behoren). Uiteindelijk raken hun geschriften geaccepteerd en worden langzamerhand opgenomen in landelijke wetten. De staat, middels haar politiemacht, voert vervolgens de nieuwe wetten uit.

Quote:
Wetenschappers maken zich schuldig aan een bepaalde vorm van imperialisme. Zij hebben ons het historische besef van het hart als waarnemingsorgaan afgenomen en hier een mechanisch hart voor in de plaats gezet en het geloof dat het brein het enige orgaan zijn dat in staat is om te denken. Deze kolonisatie van de ziel heeft ernstige gevolgen met zich meegebracht.

Wie niet leert van de geschiedenis is gedoemd hem te herhalen. De wetenschap is niet onderdeel van de oplossing, maar van het probleem.

Mike