Re: Minder gezond leven maar gezond zijn

Forum Forums Vragen over voeding en gezondheid Minder gezond leven maar gezond zijn Re: Minder gezond leven maar gezond zijn

#26049

Webmaster
Bijdrager

Pinklady,

Over ‘keep it simple’ gesproken, het wil er kennelijk maar niet in dat het zo simpel zou kunnen zijn als dat slechte voeding slecht gedrag veroorzaakt en goede voeding goed gedrag. Gisteren hoorde ik op de radio dat kinderen die dagelijks frisdrank drinken agressiever blijken te zijn dan kinderen die niet dagelijks frisdrank drinken. Goh, hoe zou dat nou komen?

Quote:
In stammen (hoewel niet 1 op 1 gelijk aan natuurvolkeren, maar waarschijnlijk wel de best naderende vergelijking) wordt tegenwoordig nog steeds relatief weinig psychopathologie gevonden.

Mag jij raden waar dat aan ligt!

Quote:
Wat er wel veranderd is, is dat psychopathologie behoorlijk anders gedefinieerd is dan een x aantal jaar geleden. Op iedereen kan wel een x aantal diagnoses losgelaten worden, ook op jou, Mike. Of dat wenselijk is, is de vraag, maar dat wat vroeger als psychopathologie beschouwd werd, bevat de zwaardere vormen van tegenwoordig (schizofrenie, persoonlijkheidsproblematiek, psychopathie). Mogelijk dat je zelf in je omgeving ook geen mensen kent met dergelijke psychische problematiek. Zo vaak komt dat namelijk niet voor. Net zo groot is dus de kans dat Price het ook niet is tegengekomen.

Allereerst is de psychiatrie helemaal geen exacte wetenschap. Over de DSM, het boek waarin psychische ‘diagnoses’ worden vermeld, wordt GESTEMD. Wist je dat de ‘wetenschap’ dat tandbederf veroorzaakt zou worden door bacterien die zich voeden met suiker- en zetmeelresten en zuren produceren in hun afval het gevolg is van een STEMMING, geen daadwerkelijk onderzoek? Price had het over gedrag dat wij al als ‘normaal’ zijn gaan beschouwen: agressie, depressie, misdaad. De psychische problematiek waar jij het over hebt zijn nog ernstigere tekenen van mentale degeneratie.

Quote:
Daar komt bij dat mentale problematiek wel degelijk een psychologisch proces is. Dat houdt namelijk niets anders in dan dat er emoties, gedachten en gedragingen bij betrokken zijn. Dat psychologische proces heeft een biologische basis, maar dat wordt ook in de wetenschap niet ontkend. Sterker nog, naar allerlei biologische processen wordt volop onderzoek gedaan. Om het wetenschappelijk te maken, zijn echter nog wat methoden nodig, die niet altijd voorradig zijn. Zie jij maar eens een ethisch verantwoord experiment op te zetten naar de invloed van WP-voeding op mentale problematiek. Lijkt mij in ieder geval niet zo eenvoudig. Juist op basis van té eenvoudig en onwetenschappelijk opgezette onderzoeken zijn al vele malen verkeerde conclusies getrokken.

Hierop kan ik alleen maar hetzelfde antwoorden als wat ik al tegen Lady Marian zei, waardoor ze ontvlamde:

Quote:
Dan mag jij me uitleggen waarom Weston Price bij goed doorvoede mensen geen mentale handicaps, mentale stoornissen, gedragsstoornissen, gekkenhuizen of gevangenissen zag, maar uitsluitend intelligente, heldere geesten en waarom je bij niet goed doorvoede mensen juist al deze problematiek (en meer) wel tegenkomt. Zoals Price al zegt vereisen mentale en mentaliteitsproblemen ‘correctie bij de bron’, nl. VOEDING. Het is een BIOLOGISCH proces, geen psychologisch. Price: Er is een voedingsbasis voor moderne fysieke, mentale en morele degeneratie.

Quote:
Overigens neem ik deze woorden terug, als blijkt dat het onderzoek van Price wat al deze factoren betreft wel degelijk is uitgevoerd. Anders is het misschien tijd voor replicatie.

Ja. Price was een zeer degelijke wetenschapper die niet over 1 nacht ijs ging. Lees zijn boek maar als het uit is en overtuig jezelf!

Voor wie nu nog niet overtuigd is dat het zo simpel kan zijn, verwijs ik naar de kattenstudies van Frances Pottenger die hetzelfde lieten zien. Ik citeer mezelf uit de topic over de menselijke blauwdruk:

Quote:
Een tijdgenoot van Price, Frances Pottenger, deed studies naar katten en voerde de ene groep katten gekookte melk en gekookt vlees en de andere groep rauwe melk en rauw vlees. De laatste groep gedijde prima en had…tromroffel…een brede kop en een brede lichaamsbouw. De eerste groep gedijde allerminst en had…tromroffel…een smalle kop en een smalle lichaamsbouw. Het gebit van de laatste groep was…tromroffel…symmetrisch, het gebit van de eerste groep…tromroffel…schots en scheef, tanden en kiezen kwamen in de verdrukking door een versmalde kaakstructuur. Niet alleen dat, de dieren in de eerste groep waren in zijn algemeenheid ongezonder en…tromroffel…hun karakter was minder vriendelijk. Er vond zelfs…tromroffel…sexuele perversie plaats! De katten in de laatste groep waren…tromroffel…vriendelijk en zachtaardig.

En hier een citaat uit het boek Primitive Man and his Food van Arnold de Vries (1952):

Quote:
Dr McCarrison beschreef in zijn beroemde Gonoor-experimenten dat groepen witte ratten die de standaard Hunza-voeding kregen zachtmoedig en vriendelijk waren, terwijl de ratten die het voedsel van de gedegenereerde volkeren van India kregen allemaal zonder uitzondering nors en gemeen werden.

I rest my case.

Mike