Re: Minder gezond leven maar gezond zijn

Forum Forums Vragen over voeding en gezondheid Minder gezond leven maar gezond zijn Re: Minder gezond leven maar gezond zijn

#26034

ikke
Bijdrager

Mike, ik wil nog wel een poging wagen.

Het is wel erg kort door de bocht om “het niet vinden van mentale problematiek bij goed doorvoede mensen” toe te schrijven aan voeding. Daarmee zie je mijns inziens een heleboel andere mogelijkheden over het hoofd. Hoewel ik het onderzoek van Price niet heb gevolgd (daarmee bedoel ik onderzoeksmethoden en dergelijke) en ik ook nog totaal geen idee heb wat hij verstaat onder intelligent en helder, ben ik niet voor stellig beweren dat mentale problematiek niet voorkomt in goed doorvoede stammen omdat ze niet goed doorvoed zijn.

In stammen (hoewel niet 1 op 1 gelijk aan natuurvolkeren, maar waarschijnlijk wel de best naderende vergelijking) wordt tegenwoordig nog steeds relatief weinig psychopathologie gevonden.

Wat er wel veranderd is, is dat psychopathologie behoorlijk anders gedefinieerd is dan een x aantal jaar geleden. Op iedereen kan wel een x aantal diagnoses losgelaten worden, ook op jou, Mike. Of dat wenselijk is, is de vraag, maar dat wat vroeger als psychopathologie beschouwd werd, bevat de zwaardere vormen van tegenwoordig (schizofrenie, persoonlijkheidsproblematiek, psychopathie). Mogelijk dat je zelf in je omgeving ook geen mensen kent met dergelijke psychische problematiek. Zo vaak komt dat namelijk niet voor. Net zo groot is dus de kans dat Price het ook niet is tegengekomen.

Er zijn daarnaast ook zo veel mogelijke oorzaken, die zorgen dat je goede voeding niet gelijk kunt stellen aan geen mentale problematiek. Denk aan de complexiteit van de maatschappij, denk aan interpersoonlijk contact, denk aan hun dagelijkse bezigheden, denk aan de hoeveelheid stress.

Daar komt bij dat mentale problematiek wel degelijk een psychologisch proces is. Dat houdt namelijk niets anders in dan dat er emoties, gedachten en gedragingen bij betrokken zijn. Dat psychologische proces heeft een biologische basis, maar dat wordt ook in de wetenschap niet ontkend. Sterker nog, naar allerlei biologische processen wordt volop onderzoek gedaan. Om het wetenschappelijk te maken, zijn echter nog wat methoden nodig, die niet altijd voorradig zijn. Zie jij maar eens een ethisch verantwoord experiment op te zetten naar de invloed van WP-voeding op mentale problematiek. Lijkt mij in ieder geval niet zo eenvoudig. Juist op basis van té eenvoudig en onwetenschappelijk opgezette onderzoeken zijn al vele malen verkeerde conclusies getrokken.

Ik stel niet dat ik de waarheid in pacht heb, want dé verklaring voor het probleem heb ik ook niet. Maar ik weet wel dat de verklaring van de voeding wat mij betreft toch wel wat te eenzijdig is, zolang allerlei andere factoren niet zijn uitgesloten. Een onderzoek dat relatief eenvoudig biased kan zijn in de vorm van heuristieken, bevestiging van je eigen gedachtengoed en conclusies trekken op basis van dat wat voor handen is aan verklaringen, vormt voor mij geen onomstotelijk bewijs.

Overigens neem ik deze woorden terug, als blijkt dat het onderzoek van Price wat al deze factoren betreft wel degelijk is uitgevoerd. Anders is het misschien tijd voor replicatie.