Re: Minder gezond leven maar gezond zijn

Forum Forums Vragen over voeding en gezondheid Minder gezond leven maar gezond zijn Re: Minder gezond leven maar gezond zijn

#26032

Webmaster
Bijdrager
Quote:
Ik onderken absoluut de waarde van goede, gezonde voeding en de werking welke dit op de mens en heel ons systeem heeft. Maar om nou te zeggen dat een uitgehongerd brein qua voedingsstoffen (als je dat bedoelt tenminste Mike) het onmogelijk maakt voor jezelf te denken en een slachtoffermentaliteit te ontwikkelen, is me te kort door de bocht en een te eenzijdige gedachtengang.

Ik waardeer het dat er een lans wordt gebroken voor evenwichtige, oorspronkelijke, volwaardige voeding door de personen die dit als hun missie zien. Maar het toont van gebrek aan overkoepelend inzicht als dit als de enige of belangrijkste weg wordt gezien voor ons allemaal.

Je kunt het ook omdraaien: zolang mensen niet gezond denken, voelen en handelen, zullen ze ook niet gezond eten…..

Dan mag jij me uitleggen waarom Weston Price bij goed doorvoede mensen geen mentale handicaps, mentale stoornissen, gedragsstoornissen, gekkenhuizen of gevangenissen zag, maar uitsluitend intelligente, heldere geesten en waarom je bij niet goed doorvoede mensen juist al deze problematiek (en meer) wel tegenkomt. Zoals Price al zegt vereisen mentale en mentaliteitsproblemen ‘correctie bij de bron’, nl. VOEDING. Het is een BIOLOGISCH proces, geen psychologisch. Price: Er is een voedingsbasis voor moderne fysieke, mentale en morele degeneratie.

Mike