Re: Minder gezond leven maar gezond zijn

Forum Forums Vragen over voeding en gezondheid Minder gezond leven maar gezond zijn Re: Minder gezond leven maar gezond zijn

#25996

autumn
Bijdrager

Ja belangrijk is, zoals hierboven gezegd, om een balans te vinden tussen je principes en je levensgevoel. Het is naar mijn idee wel de bedoeling (of in ieder geval een mooi streven) dat het leven leuk blijft. Maar als je ook leuke dingen in de toekomst wilt oogsten dien je ook verstandig te zijn en niet al je kruit te verschieten. Voor mij geldt bij alles wat ik doe, dat ik me afvraag of ik me er vrij bij voel. Ik zou niet gauw een dieet gaan volgen waar ik me niet vrij en niet gelukkig bij voel. Wel blijf ik mijn ogen open houden voor verbetering. Soms kan ik heel snel een overschakeling maken naar iets nieuws, een andere keer zal ik besluiten om stukje bij beetje te gaan bewegen naar een andere richting of vorm. Onderweg voel ik dan hoe vrij ik me bij iedere stap voel en wanneer het moment komt om een volgende stap te zetten.

Er zijn maar weinig mensen die hun gezondheid echt bewust als het hoogste zien en hun lichaam met het volste respect behandelen, voordat ze aan een ziekte ten prooi zijn gevallen. Het wordt ons simpelweg ook niet geleerd om echt voor je gezondheid te kiezen. Integendeel, kinderen die nog niet eens kunnen praten krijgen al zoete troep in hun mondje gestopt. De genotzucht wordt op die manier overdragen van generatie op generatie! Er is niks tegen genot, maar de zucht naar genot en het najagen van genot ten koste van je gezondheid vind ik geen goed plan. Dit is echter wel de levensstijl van de overgrote meerderheid van de mensheid.

Genot najagen is voortdurend een behoefte willen bevredigen die je eigenlijk nooit echt bevredigd krijgt. Een behoefte is alleen maar tijdelijk te bevredigen, want daarna zal die weer terug komen. Het is als in een klein kringetje lopen van alsmaar opnieuw die behoefte te willen bevredigen. Deze focus maakt dat je oogkleppen opzet, waardoor je niet meer in de gaten hebt dat je je gezondheid aan het verwaarlozen bent. Ik zou hier tegenover willen zetten: doelen verwezenlijken. Een doel hoeft je nooit 2x te verwezenlijken. Je kiest na het verwezenlijken een nieuw doel. Er zit dus een groeiende beweging in. Mensen die gericht zijn op doelen verwezenlijken zijn dynamisch. Mensen die behoeftes bevredigen blijven vaak stil staan; ze lijken onder hypnose te zijn.

Ik heb mezelf ook jarenlang te goed gedaan aan allerlei genotmiddelen. Ik voelde me er vrij bij om op zo veel mogelijk manieren behoeftes te kunnen bevredigen, ongeacht maatschappelijke conventies. Op een gegeven moment ben ik wakker geworden en gaan inzien dat ik hiermee juist heel veel extra behoeftes heb gecreëerd. Het werd me duidelijk dat ik nog veel vrijer zou zijn als ik al die behoeftes überhaupt niet eens meer heb. Ik ben ze dus stuk voor stuk los gaan laten en gelukkig heb ik er naar mijn weten niet al te veel schade aan over gehouden. Veel mensen worden echter helaas pas wakker als hen iets ernstigs overkomt of als ze slecht nieuws te horen krijgen over bijvoorbeeld hun gezondheid.

Ik kan wel zeggen dat ik veel geleerd heb van mijn bewandelde pad. Interessant vind ik ook om dingen niet alleen vanuit het fysieke aspect te bekijken, maar ook vanuit een spiritueel aspect. Misschien worden bepaalde mensen wel geboren met een zielsprogramma om een bepaalde ziektes of verslavingen te doorleven. Wie ben ik om dan tegen een roker te zeggen dat hij moet stoppen. Maar anderzijds bezien, wie ben ik om niet het idee aan te reiken dat een leven in vrijheid mij veel beter bevalt en dat ik denk dat vrij zijn van een rookverslaving ook zijn levenskwaliteit kan verbeteren? Dingen gebeuren niet voor niks. Ik geloof in die zin ook dat je niet kunt falen in wat je ook doet, zo lang je elke situatie en elke omstandigheid maar beschouwt als een dankbare groeikans. Ik geloof dat je je eigen werkelijkheid schept en dat je je eigen lichaam hebt gekozen, evenals je eigen ouders en hun genenpakket. Een lichaam met bepaalde zwakke punten kan je heel veel goeds brengen; dingen die veel waardevoller zijn dan een leven zonder ongemakken. Het hangt er allemaal maar net van af met welke maatstaf je de zin van het leven meet.