Re: Minder gezond leven maar gezond zijn

Forum Forums Vragen over voeding en gezondheid Minder gezond leven maar gezond zijn Re: Minder gezond leven maar gezond zijn

#26084

ikke
Bijdrager

Quote:
Wie niet leert van de geschiedenis is gedoemd hem te herhalen.

Wellicht is (huidige) wetenschap te veel gebaseerd op juist voorkoming van herhalen. Want ja, in de wetenschap zijn grove fouten gemaakt op zoek naar waarheden, dat ben ik met je eens. Overigens word ik niet warm of koud van een aantal voor mijn neus geschoven fouten, die ooit gemaakt zijn in de wetenschap. Ik heb het namelijk vooral over de vorm en ik vel geen oordeel over de inhoud.

En intuïtie (of het hart, hoe je het ook noemen wilt) is inderdaad ook geen geldig wetenschappelijk waarnemingsorgaan. Juist omdat je met dergelijke ongestandaardiseerde maten hele gevaarlijke dingen kunt doen. Om iets aannemelijk te maken, zul je moeten zorgen dat het in principe zichtbaar en herhaalbaar is voor iedereen. Wat mij betreft blijft het toch echt een goede zaak om op die manier trasparantie na te streven. Die transparantie wordt op een andere manier wel weer ongedaan gemaakt, dat geef ik direct toe. Dat is echter wel erg jammer en in op een eerlijke manier te werk gaan, zit ‘m toch wel een stukje integriteit.

Wellicht is de huidige wetenschap te veel gebaseerd op angst en wantrouwen in plaats van adequate voorzichtigheid, dat zou best kunnen. Die angst is er ook voor het ongegrond veranderen van een visie en dat maakt de wetenschap ook een heel star iets.

Een stukje nederigheid is ook zeker op de plaats, vooral omdat niet iedereen zich realiseert dat we eigenlijk niet veel weten. Sommigen worden zich daar steeds beter van bewust en erkennen dat elke puzzelstukje op zijn ogenschijnlijke plaats een veelvoud aan vraagtekens oproept; anderen gedragen zich alsof ze de waarheid in pacht hebben.

Maar ongeacht de vorm van de wetenschap blijf ik erbij dat een zo goed als mogelijk gecontroleerde vorm van begrijpen op z’n minst veiliger en begrijpelijker is dan, om het even in je eigen bewoordingen te stellen, giswerk (“hoe de wind waait”) op basis van een behoefte aan houvast, ook al is die ontstaan uit onvrede met de huidige werkwjze. (En voor je in de verdediging schiet: dit is gechargeerd en ik zeg niet dat het over jou gaat.)