Re: Leverreiniging vertaling

Forum Forums Vragen over voeding en gezondheid Leverreiniging vertaling Re: Leverreiniging vertaling

#12729

Webmaster
Bijdrager

Codeine is een afgeleide van cocaine. Hier de bijsluiter. Bijwerkingen:

Quote:
Met name bij kleine kinderen kunnen stuipen, verminderde ademhaling en verlaagde bloeddruk voorkomen.

Voorts kunnen de volgende bijwerkingen voorkomen:

Afweersysteem

Zelden

Ernstige overgevoeligheidsreacties (anaphylactoide reacties) met als verschijnselen sterke daling van de

bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn. Waarschuw direct

een arts indien u last heeft van deze verschijnselen.

Zenuwstelsel

Hoofdpijn, dorst, sufheid, duizeligheid, verminderde ademhaling, verwardheid, stemmingsveranderingen,

waanvoorstellingen, stoornissen in het zien, toevallen.

Hart

Verhoogde of verlaagde hartslag, hartkloppingen.

Bloedvaten

Zwakheid, flauwvallen, duizeligheid, met name bij het opstaan vanuit liggende of zittende houding.

Maag- en darmstelsel

Misselijkheid, braken, verstopping.

Zelden

Verhoogde darmactiviteit.

Lever of gal

Krampen in de galwegen.

Huid

Zelden

Huiduitslag.

Nieren en urinewegen

Moeilijkheden bij het plassen.

Overig

Afhankelijkheid kan voorkomen.

Mike