Re: Kopen jullie nog produkten uit Japan?

Forum Forums Vragen over voeding en gezondheid Kopen jullie nog produkten uit Japan? Re: Kopen jullie nog produkten uit Japan?

#47077

autumn
Bijdrager
Quote:
Onmiddellijk na Tsjernobyl hebben alle westerse overheden hun norm voor een ‘acceptabele’ stralingsdosis in voedsel verhoogd – en nooit meer verlaagd!

In dit artikel wordt wel geschreven dat de normen enkele dagen verhoogd zijn, maar daarna toch weer verlaagd. Ik weet niet of het verlaagd is naar de normen die er voor de ramp in Japan golden.

Quote:
Ik ben ook benieuwd hoe ze de aardbeving bij Fukushima in scene hebben weten te zetten.

Ik heb in mijn boek The Voyagers vanuit de Keylontic Science (KS) van alles gelezen hierover. Buitenaardse indringer rassen knoeien met de grids en de merkabavelden van de Aarde en ook die van de maan en de zon en andere planeten. Zo zijn er tal van ‘natuurrampen’ georkestreerd. Ten tijde van Lemurië en Atlantis heeft er van alles aan geforceerd natuurgeweld plaats gevonden, waar het ‘Bermuda-blackhole’ nog een restant van is. In het boek staat helemaal uitgelegd hoe en waarom ze dit doen. Er staat een hele lijst met onnatuurlijke natuurrampen van 1935 tot 2001. De orkaan Andrew is bijvoorbeeld ook in scene gezet en vermoedelijk de Tsunami in de Indische oceaan ook. Ik vind het eveneens reëel dat de aardbeving in Japan in scene is gezet. In de jaren ’70 is er ook geknoeid met de zon waardoor er toen heel veel zonnestormen waren. Maar onze wetenschap snapt er allemaal niks van en noemt alles wat die niet begrijpt maar simpelweg natuurlijk… net zoals een mier het misschien natuurlijk vindt dat er op zijn leefgebied uit het niets een waterval begint te kletteren en net zo plotseling weer op kan houden. Maar dit is enkel een kwestie van de schakelaar van de waterpomp omzetten. Voor ons niveau van bewustzijn is een tuinvijver niet echt natuurlijk.

Quote:
In 1 woord: HAARP.

Ja ook de 9/11 is met behulp van technologie op afstand in scene gezet, staat helemaal uitgelegd in de Voyagers. Het boek spreekt over infrageluid sonische pulsen die vanuit sterrenpoorten (in Peru en Mexico) via de Bermuda-basis naar Manhatten zijn gezonden.

Quote:
Mogeijk maakt men ook gebruik van bepaalde maanstanden, zoals Supermoons.

Men maakt gebruik van buitenaardse technologie. En ze gaan heel gericht te werk omdat ze het vooral gemunt hebben op volkeren of bloedlijnen met bepaalde genetische codes die er voor zorgen dat het volk kan ontwaken en die ervoor zorgen dat het volk meer ascensie-perspectief heeft. Daarom zijn ook met name Hiroshima en Nagasaki uitgekozen voor de atoombommen. Daar leefden heel veel mensen met DNA-coderingen die ze eruit willen hebben. Er draait veel om genetica, veel meer dan we beseffen.

Quote:
Zij toont klip en klaar aan dat er een tot nu toe nog onbekende technologie is gebruikt op 9/11, een techniek die nog het meest overeenkomt met het werk van Nicolai Tesla.

Ja en nu lees ik het ook.

Quote:
Ja, maar psychopaten kan je behandelen hoe je wilt, maar nogmaals, dit is hoe ze zijn, niet te genezen.

Ik ben het helemaal met je eens Chico. Er zijn mensen die gek of kwaad gemaakt zijn, maar er zijn ook mensen waar gewoon geen ‘normale mensenziel’ in zit. Daar zit wat anders in. Ze zien eruit als een mens, maar zijn van binnen misschien wel gewoon een reptiel. Ze zijn niet in staat tot empathisch denken, voelen en handelen en zullen dit gemis waarschijnlijk ook nooit opmerken. Het is een blinde vlek, nee een hiaat in hun wezen.

Maar ik geloof eveneens dat Mike’s verhaal voor een groot percentage opgaat. Ik denk dat beide verhalen naast elkaar bestaan.