Re: Kopen jullie nog produkten uit Japan?

Forum Forums Vragen over voeding en gezondheid Kopen jullie nog produkten uit Japan? Re: Kopen jullie nog produkten uit Japan?

#47071

Webmaster
Bijdrager

Chiko,

Ik ben je zeer erkentelijki dat je de lezer wijst op de volkomen wrede, sadistische en meedogenloze psychologie van psychopaten. Dit van absoluut belang, omdat de meeste mensen zich niet kunnen voorstellen dat er zulke mensen bestaan en al helemaal niet dat ze aan de top van de samenleving staan. Natuurlijk maken de psychopaten hier weer handig misbruik van.

Zo zijn er nog talloze mensen die nog steeds geloven dat 9/11 door moslimfundamentalisten is gepland en uitgevoerd. In moslimpsychopaten geloven, daar heeft men kennelijk minder moeite mee. Maar dat de psychopaten en werkelijke terroristen wel eens blanke mannen in zwarte pakken zouden kunnen zijn, dat wil er kennelijk niet in.

Er speelt dus ook het nodige verborgen racisme, wat duidt op het feit dat onze samenleving inmiddels doordrenkt is van psychopathische denkbeelden. In 1940-45 hebben we gezien dat dit kan ontaarden in massapsychopathologie. Tot op zekere hoogte hebben we allemaal een klap van dezelfde molen meegekregen, maar de meeste mensen zijn niet door en door verrot, op de manier waarop psychopaten dat wel zijn. En dus kunnen ze zich niet eens inbeelden dat er volkomen gevoelloze, ijskoude en bikkelharde mensen bestaan. Well, wake up and smell the coffee, deze mensen bestaan en ze zijn levensgevaarlijk – letterlijk!

Dus daarvoor niets dan dank. Nu terug naar de vraag of er geboren psychopaten bestaan. Jij lijkt te suggereren dat psychopaten, maar ook mensen met lichamelijke afwijkingen een soort ‘bijproduct’ zijn van de schepping. Het klinkt alsof je ervan uitgaat dat de natuur simpelweg foutjes maakt, zonder aanwijsbare reden:

Quote:
Veel baby’s worden geboren met bijv. drie armen, of zonder een linker hersenhelft, of wat dan ook. Dit is natuurlijk niet natuurlijk, als in ‘alles intact’, maar de baby is wel zo op de wereld gekomen.

Quote:
Dit is hoe ze zijn. Vanuit ons gezichtspunt is dit iets slechts, vanuit het gezichtspunt van de Natuur is dit simpelweg hoe het is.

Dit komt darwinistisch over. De natuur als feilbare machine en niet als intelligentie, die zich bedient van ‘trial and error’, proberen en leren. Zo bezien zijn psychopaten dus uitprobeersels van moeder natuur, die helaas nogal verkeerd uitwerken voor de mensheid en daarmee ook een bedreiging vormt voor de natuur zelf. Ik waag dit zeer te betwijfelen. Jij schrijft:

Quote:
Ze missen ook enkele hersengebieden.

Je kunt proberen wat je wilt, dieetveranderingen, zoveel liefde geven als je wilt, maar een psychopaat blijft een psychopaat, met jouw methode zal het resultaat zijn dat deze psychopaat lichamelijk gezond zal zijn en veel zal leren over de ‘liefde’ om vervolgens het heel goed te kunnen nabootsen om anderen en jou te manipuleren. Psychopaten die opgegroeid zijn in liefdevolle families groeien op als manipulerende en sluwe mensen. Psychopaten die een nare opvoeding hebben gehad worden vaak bijv. serie-moordenaars.

Ik denk dat ze niet bepaalde hersengebieden missen, maar dat deze niet of onvoldoende geactiveerd zijn. Ik ontken niet dat deze mensen bijzonder lastig te behandelen zijn, maar er moet een manier zijn om de schakelaar bij hen om te zetten. Ik ga uit van de natuur als hogere intelligentie en dat de hoogste frequentie wint. Dit moet dus op basis van bijzonder krachtige natuurkrachten te overwinnen zijn. Overigens heb ik de antwoorden niet klaar, maar ik denk niet dat we ons erbij neer moeten leggen dat er ‘nu eenmaal zulke mensen zijn’.

Misschien is het meest verstandige dat we onze aandacht richten op het helen van de mensheid als geheel. Dan creeren we een kritische massa die een krachtveld vormt dat groot genoeg is om de gehele soort te beinvloeden, de werkelijke manier waarop evolutie plaatsvindt. Dus: verbeter de wereld, begin bij jezelf. Of, zoals Ghandi zei: wees zelf de verandering die jij in de wereld wilt zien. Dit houdt m.i. wel in dat we de duisternis onder ogen willen zien en er niet van wegvluchten. Er bestaan psychopaten en ze trekken aan de touwtjes. Hoe eerder we dat inzien, hoe meer we een alternatief kunnen bieden aan deze realiteit, want wij hebben het voordeel dat we groter zijn in aantal dan deze zieke criminelen.

Mike