Re: Kopen jullie nog produkten uit Japan?

Forum Forums Vragen over voeding en gezondheid Kopen jullie nog produkten uit Japan? Re: Kopen jullie nog produkten uit Japan?

#47064

Webmaster
Bijdrager

Chiko,

De een heeft nog wel een vorm van empathie, de ander volledig niet meer en lijkt onbehandelbaar te zijn. Dat komt natuurlijk ook om dat de ‘behandelingen’ van psyche-haters zelf ook psychopathisch zijn (zie Psychiatry: An Industry Of Death). Zoals je zelf terecht al schrijft:

Quote:
Zelfs de wetenschap is voor een grote gedeelte overgenomen door psychopaten…

Ik zie het als verschillende gradaties van degeneratie. Niemand heeft ooit geprobeerd dit soort mensen te behandelen op basis van de juiste voeding en heel veel liefde en geduld.

Je ziet in ieder geval in dat onze hele samenleving door psychopaten wordt bestuurd. Hier is een term voor: pathocratie, waarbij de ziekte van de top komt en helemaal doorsijpelt naar de onderste lagen van de samenleving. Niet zo vreemd dus dat een samenleving het type psychopaat produceert waar jij naar verwijst. Dit is NIET de natuurlijke staat van welk mens dan ook en is dan ook NIET aangeboren.

Jij lijkt je neer te leggen bij het ‘bewezen feit’ dat deze mensen ‘nu eenmaal zo geboren worden’. Foute genen dus. Dit bestaat niet. De genen reageren op hun omgeving. Als de omgeving verziekt is, worden de genen dat ook. Bij de een meer dan de ander, maar zoals je terecht opmerkt:

Quote:
We zijn in één of andere manier allemaal gedrogeerd (denk aan granen, porno, TV-BS, nieuws-BS enz.) en worden continu gebombardeerd met foute idealen. Des te meer wij ons verwijderen van dit systeem, des te beter wij ons tot mens kunnen terugkeren.

De degeneratie kan op zowel fysiek, mentaal als moreel vlak plaatsvinden en soms alledrie tegelijk. Zoals Weston Price schrijft in zijn boek:

Quote:
Er is een voedingsbasis voor moderne fysieke, mentale en morele degeneratie.

Uit ‘onderzoek’ mag blijken dat psychopaten bepaalde hersengebieden al of niet hebben geactiveerd, maar dat is slechts de reactie van de hersenen van zo’n persoon op de omgeving. Het zou heel interessant zijn als er daarnaast ook onderzoek werd gedaan naar tekorten of zelfs gebreken aan essentiele voedingsstoffen, waaruit waarschijnlijk zou blijken dat er sprake is van ondervoede hersenen. Ik zit met name te denken aan cholesterol. De meeste cholesterol wordt opgeslagen in de hersenen. Tekorten hieraan kunnen leiden tot agressie, angststoornissen en fobieen, depressie, hyperactiviteit, autisme, criminaliteit en in extremere gevallen zelfs suicidaal en homocidaal gedrag. Met dergelijke voedingstekorten kun je wel degelijk geboren worden (de ouders kunnen immers niet doorgeven wat ze zelf niet hebben) en dat is erfelijk (degeneratie). Wat dan ‘erfelijk’ is, is een verstoorde omgeving. Ik moet ook denken aan deze uitspraak van Charles Walters:

Quote:
Als het vreemd lijkt dat zo weinig mensen voor zichzelf lijken te denken, dan komt dat omdat het voedsel dat ze eten niet de voedingsstoffen bevat die dit mogelijk maken.

Dit citaat van Weston Price is ook goed:

Quote:
De oorsprong van persoonlijkheid en karakter blijken in het licht van nieuwe inzichten biologische producten te zijn en in veel mindere mate dan gewoonlijk aangenomen puur erfelijke kenmerken. Aangezien deze verschillende factoren biologisch zijn, omdat ze rechtstreeks verband houden met zowel de voeding van de ouders als de voedingsomgeving van de individuen in de beginjaren en de groeiperiode, moet iedere algemene bijdragende factor, zoals voedseltekorten als gevolg van bodemuitputting, gezien worden als een gemeenschappelijke oorzaak van massale degeneratie van de bevolking. Massagedrag is dan ook, in dit licht bezien, het gevolg van natuurlijke krachten, waarvan de uiting niet te veranderen is door middel van voorlichting maar correctie vereist bij de bron.

De definitie van erfelijkheid, volgens Price, was het ONVERSTOORD doorgeven van de menselijke blauwdruk, zoals de natuur het heeft bedoeld. Overgeerfde zwakheden of tekorten/gebreken noemde hij ‘verstoorde erfelijkheid’, verstoring van de blauwdruk, veroorzaakt door ondervoeding. Je kunt dan Postbus 51-spotjes uitzenden zoveel je wilt, maar deze zullen in ondervoede hersenen geen post vatten. De mentaliteit is biologisch, omdat hersenen een fysiek orgaan zijn dat gevoed moet worden. Opnieuw Price:

Quote:
Denken is even biologisch als de voedselvertering en hersendefecten bij embryo’s zijn even biologisch als klompvoeten.

Misschien zijn psychopaten dus wel ‘onbehandelbaar’ omdat we hun aandoening niet beschouwen als biologisch, vanuit de epigenetica (omgevingsleer), maar blijven hangen in de psychopathische erfelijkheidsleer, vanuit een psychopathische ‘wetenschap’ die gestoeld is op psychopaten als Descartes en Darwin, zie mijn artikel hierover.

Denk ook aan de volgende uitspraken van Einstein:

Quote:
De definitie van krankzinnigheid is alsmaar hetzelfde doen en telkens andere resultaten verwachten.

Quote:
Wetenschap zonder religie gaat mank. Religie zonder wetenschap is blind.

Albert Einstein zei ooit ook dat de aanzienlijke problemen waar we voor staan niet moeten worden opgelost op hetzelfde niveau als waarop ze ontstonden. Je kunt mensen niet behandelen vanuit hetzelfde denkniveau, de geest moet niet behandeld worden vanuit het niveau van de geest, maar ver daaronder, d.m.v. zoiets ‘primitiefs’ als voeding. Bovendien moet je kennis koppelen aan wijsheid, zie mijn artikel hierover. Volgens mij is de weg terug naar de eigen menselijkheid van ieder van ons wel degelijk mogelijk, hoezeer we ook zijn verstoord, maar dan zullen we intelligenter met deze materie moeten leren omgaan dan we nu doen.

Mike