Re: Kopen jullie nog produkten uit Japan?

Forum Forums Vragen over voeding en gezondheid Kopen jullie nog produkten uit Japan? Re: Kopen jullie nog produkten uit Japan?

#47049

Webmaster
Bijdrager
Quote:
waarom zou je zo`n spiritualieit aanhangen? En waarom bevinden deze zich voornamelijk binnen de elitairen?

Binnen oude volkeren was deze kennis voorbehouden aan enkelingen die zich verenigden aan de top van de samenleving. Ooit was het idee dat je dergelijke geheime kennis zeer wijs moest gebruiken, omdat je beschikt over essentiele kennis over de bouwstenen en basisprincipes van de natuur en daarmee dus ook de macht hebt over leven en dood, opbouw en afbraak, duisternis of licht. Om die reden moest je diverse proeven ondergaan en vele jaren van studie achter de rug hebben om over dergelijke esoterische kennis te beschikken. Vergelijk het met medicijnmannen, sjamanen en dorpsoudsten in primitieve samenlevingen of goeroes in India, dat word je ook niet zomaar.

De geheime genootschappen hadden kennis van de Gulden Snede (heilige geometrie) en hun bouwwerken waren hier een voorbeeld van. Vandaar de term ‘Vrijmetselaars’, die rechtstreeks op architectuur slaat. Het gaat hier dan niet om de architectuur op zich maar de principes erachter van volledige symmetrie, een natuurlijk principe dat universeel is en veel verder gaat dan bouwwerken alleen (je ziet het ook in het werk van Weston Price terug). In de Vrijmetselarij zie je ook dat je je in diverse ‘graden’ omhoog moet werken, waarbij je met iedere hogere graad dichter komt bij deze zorgvuldig bewaarde kennis.

Er is bewijs dat de Vrijmetselarij ooit begonnen is als een goede club die deze kennis bij zich hield om misbruik ervan te voorkomen. De beweging is echter geinfiltreerd geraakt door wat we nu de ‘Illuminati’ noemen en die zijn oorsprong in Beieren heeft. De Illuminati hebben er 3 extra graden aan toegevoegd, van 30 naar 33. 33 is een veelvoud van 11 en telt samen op tot 6. Beide getallen zijn zeer belangrijk voor deze club, niet in de laatste plaats omdat het getallen zijn die universele, wiskundige principes aanduiden. Het was de Schotse Vrijmetselaar Albert Pike (tevens oprichter van de Ku Klux Klan) die deze 3 graden heeft toegevoegd. Pike heeft ook een brief geschreven waarin hij 3 wereldoorlogen voorspelt, die nodig zijn om de duistere agenda van Pike en de zijnen mogelijk te maken.

Momenteel worden er wreedheden begaan in Syrie, natuurlijk door het regime van Assad, maar ook door gewapende doodseskaders die door het westen worden bewapend en getraind. Het recente bloedbad in Houla, waar 49 kinderen zijn gedood, zou wel eens het werk van die gewapende milities kunnen zijn, precies zoals het Syrische regime beweert. Hiermee wordt versneld een keerpunt geforceerd in de wereldopinie, waarbij we het ons niet meer kunnen veroorloven om werkeloos toe te zien hoe er onder de ogen van de wereld dergelijke wreedheden worden begaan. Frankrijk spreekt nu al openlijk over militair ingrijpen. Als dat gebeurt zal het in NAVO-verband zijn, iets wat Rusland en China niet zomaar over hun kant zullen laten gaan. Het kruidvat dat Syrie heet zou dus wel eens het beginpunt kunnen vormen van een Derde Wereldoorlog en, net als de dreiging die uitgaat van een wereldwijde nucleaire ramp door reactor 4 in Fukushima, wordt dit opnieuw volledig onderbelicht in de ‘vrije’ pers.

Dat oude kennis voor duistere doelen wordt ingezet, blijkt wel uit de technologie die men op miliair niveau tot zijn beschikking heeft, waaronder HAARP, dat officieel een ‘onderzoeksprogramma’ is. Zie mijn eerdere verwijzing naar het werk van Judy Wood. Zij toont klip en klaar aan dat er een tot nu toe nog onbekende technologie is gebruikt op 9/11, een techniek die nog het meest overeenkomt met het werk van Nicolai Tesla. Voordat je Judy Wood afschrijft, zij heeft de titels B.S., M.S. en Ph.D achter haar naam staan en is een echte wetenschapper. Haar boek Where Did The Towers Go? is absoluut fascinerend. Iedereen zou het moeten lezen en het zou in alle talen moeten verschijnen.

Je ziet dus dat deze kennis altijd tot de elite heeft behoord. Dat was aanvankelijk ook goed, om misbruik te voorkomen. Helaas is de kennis toch in de verkeerde handen gevallen. Besef dus dat we als mensheid verwikkeld zitten in een spirituele bewustzijns- en kennisstrijd, die zonder wapens wordt gestreden. Alleen door een hoger bewustzijn op basis van kennis die ons al eeuwenlang is onthouden kunnen we onszelf en de wereld verbeteren. Het is een van de redenen waarom ik doe wat ik doe.

Mike