Re: Hoe word je spiritueel?

Forum Forums Wereldpolitiek & nieuwsachtergronden Hoe word je spiritueel? Re: Hoe word je spiritueel?

#54897

autumn
Bijdrager

Een periode van afzondering kan iemand tot een dieper besef van die o zo belangrijke verbondenheid brengen en dan duidt ik niet alleen op de verbondenheid met mensen, maar ook met de verbondenheid met het leven in zijn geheel. Door jezelf te onthouden van menselijk contact kan je juist gaan voelen hoe belangrijk dit voor je is. Maar ook in het menselijke contact kan je jezelf zo verliezen dat je geen oog meer hebt voor het grotere geheel of je gewoon niet meer in je kern bent. Daarvoor kan afzondering heel heilzaam zijn en echt in dienst van de spirituele ontwikkeling en het eenheidsbewustzijn. Zo kan ik me ook voorstellen dat er zielen zijn die levens aaneengesloten alsmaar onder de mensen hebben geleefd in een soort van volgmodus. Die hebben het misschien echt eens nodig om een half leven in afzondering door te brengen om diep tot zich door te laten dringen wat nou contact maken met je kern is en verbinding krijgen met het leven in kosmische zin.

Daarnaast denk ik dat bepaalde mensen echt verbondenheid met andere mensen kunnen ervaren, ook al zijn ze een lange tijd afgezonderd aan het leven. Dit hoeft geen zweverige ego-trip te zijn. Mensen kunnen op energetisch niveau hele belangrijke dingen doen voor de mensheid, ook al zien of spreken ze jarenlang niemand. Als een mens van vlees en bloed diepgaand contact maakt met spirituele bronnen, kan die een kanaal zijn voor frequenties en helpen om die op de 3D aarde te integreren. Deze energieën en activaties kunnen via het morfogenetisch veld worden overgedragen naar de rest van de bevolking.

Bovenstaande staat in mijn ogen los ‘de aarde ontstijgen’. Maar ook daar vraag ik me nog wel van af of dit werkelijk voor iedereen bezwaarlijk is. Misschien kan je vanuit een vrij hoog niveau van spirituele ontwikkeling wel een soort sprint trekken om te ascenderen naar een hogere dimensie van waaruit je mogelijk ook andere dingen voor ons aardbewoners kunt doen. Ik kan me voorstellen dat het ene mens lange tijd in afzondering nodig heeft om die sprint te trekken, terwijl een ander nog juist eens extra geoefend moet raken in de mensheid dienen door er middenin te blijven.

Waar ik wel grote twijfels bij heb is dat mensen isolement gaan verheerlijken en dit gaan zien als DE weg om tot ascensie en/of spirituele volwassenheid te komen. Volgens mij zijn er tal van mensen die hier zo sterk in geloven dat ze het op die manier gaan proberen terwijl dit helemaal niet hun weg is. Wellicht zijn er ook mensen die op deze manier vluchten voor verantwoordelijkheden dragen op 3D niveau. En ook zullen er mensen zijn die het vanuit hun ego wel interessant vinden als ze zo lang in afzondering hebben gemediteerd. Desondanks kan het voor veel mensen een interessant en leerzaam experiment zijn om eens een tijd in afzondering doorgebracht te hebben.

Uiteindelijk blijf ik er toch bij dat je met een rationele geest niet kunt oordelen over keuzes die iemand op zielsniveau maakt of heeft gemaakt. Maar het zou me niet verbazen als jij DAT juist een rationele linker-hersenhelft redenatie vindt, Mike. 😉