Re: Hoe word je spiritueel?

Forum Forums Wereldpolitiek & nieuwsachtergronden Hoe word je spiritueel? Re: Hoe word je spiritueel?

#54896

Webmaster
Bijdrager

De mens is een sociaal wezen dat verbondenheid hoort te ervaren met andere mensen en andere medecreaties, zoals dieren, planten, bomen, zelfs water, rotsen, kristallen en stenen. Bovenal horen mensen echter met mensen verbonden te zijn. Daarom keert 98% van de soldaten terug van het slagveld met PTSS (post-traumatisch stresssyndroom): als wij een ander doden, ook al is deze de ‘vijand’, sterft er iets in ons zelf, omdat er in werkelijkheid helemaal geen vijand is en we verbonden zijn.

Verbinding, samenwerking, harmonie, dat is de kracht van de natuur en deze is vrouwelijk. Isolatie, afscheiding, competitie is een mannelijke kracht en brengt geen spiritualiteit, want spiritualiteit is eenheid en dat bereik je niet in je eentje maar samen! Ik wil hierbij herhalen dat de definitie van spiritualiteit van ‘het aardse ontstijgen’ complete BS is, want het gaat er juist om ons weer te verbinden met de moeder, het vrouwelijke, Moeder Aarde. er valt dus niets te ‘ontstijgen’, we moeten juist afdalen!

Mike