Re: Even voorstellen….en opzoek naar kennis of advies!!! Anita

Forum Forums Stel jezelf even voor Even voorstellen….en opzoek naar kennis of advies!!! Anita Re: Even voorstellen….en opzoek naar kennis of advies!!! Anita

#56198

Webmaster
Bijdrager

Hier de bijsluiter van Ramipril. Ik scroll altijd meteen door naar de bijwerkingen:

Quote:
Stop de inname van Ramipril/Hydrochloorthiazide Sandoz en raadpleeg onmiddellijk een arts

als u één van de volgende ernstige bijwerkingen waarneemt – u kan een dringende medische

behandeling nodig hebben:

• Zwelling van het gelaat, de lippen of de keel waardoor u slik- of ademhalingsmoeilijkheden

kan hebben, alsook jeuk en huiduitslag. Dit kan een teken zijn van een ernstige allergische

reactie op Ramipril/Hydrochloorthiazide Sandoz

• Ernstige huidreacties waaronder huiduitslag, zweren in uw mond, verergering van een vooraf

bestaande huidziekte, roodheid, blaarvorming of loskomen van de huid (zoals Stevens-

Johnson syndroom, toxische epidermale necrolyse of erythema multiforme).

Informeer onmiddellijk uw arts als u het volgende ondervindt:

• Een snellere hartslag, onregelmatige of krachtige hartslagen (hartkloppingen: palpitaties),

borstpijn, een beklemmend gevoel in uw borst, of ernstigere problemen waaronder een

hartaanval en een beroerte

• Kortademigheid, hoest, koorts die 2 tot 3 dagen aanhoudt en minder honger hebben. Dit

zouden tekenen kunnen zijn van longproblemen waaronder ontsteking

• Gemakkelijker blauwe plekken hebben, langer bloeden dan normaal, elk teken van bloeding

(bijv. tandvleesbloeding), purperen vlekjes, vlekken op de huid of gemakkelijker infecties

krijgen dan gewoonlijk, keelpijn en koorts, zich moe, zwak of duizelig voelen of een bleke huid

hebben. Dit kunnen tekenen zijn van problemen met uw bloed of uw beenmerg

• Ernstige maagpijn die kan uitstralen naar uw rug. Dit kan een teken van pancreatitis zijn

(ontsteking van de pancreas).

• Koorts, rillingen, vermoeidheid, verminderde eetlust, maagpijn, misselijkheid, gele verkleuring

van uw huid of ogen (geelzucht). Dit kunnen tekenen zijn van leverproblemen zoals hepatitis

(ontsteking van de lever) of leveraantasting.

Andere bijwerkingen omvatten:

Waarschuw uw arts als één van de volgende symptomen ernstig wordt of langer dan enkele

dagen duurt.

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op 10 mensen)

• Hoofdpijn, zich zwak of moe voelen

• Zich duizelig voelen. Dit is meer waarschijnlijk als u de behandeling met

Ramipril/Hydrochloorthiazide Sandoz Z start of als u een hogere dosis begint in te nemen

• Droge prikkelhoest of bronchitis

• Een bloedtest die een grotere hoeveelheid suiker dan gewoonlijk in uw bloed toont. Als u

diabetes hebt, kan dit uw diabetes verergeren

• Een bloedtest die een grotere hoeveelheid urinezuur dan gewoonlijk in uw bloed toont

• Pijnlijke, rode en gezwollen gewrichten

Soms ( komen voor bij minder dan 1 op 100 mensen)

• Huiduitslag met of zonder verheven zone

• Blozen, flauwvallen, hypotensie (abnormaal lage bloeddruk), in het bijzonder als u snel

rechtstaat of gaat rechtop zitten

• Evenwichtsstoornissen (vertigo)

• Jeuk en ongewone huidgevoelens zoals doofheid, tinteling, prikkeling, een brandend of

kriebelend gevoel op uw huid (paresthesie)

• Een verminderde smaak of een verandering van de smaak

• Slaapstoornissen

• Zich depressief, angstig, zenuwachtiger of meer beverig voelen dan gewoonlijk

• Een verstopte neus, ontsteking van uw sinussen (sinusitis), kortademigheid

• Ontsteking van het tandslijmvlies (gingivitis), een gezwollen mond

• Rode, jeukende, gezwollen of waterige ogen

• Oorsuizingen

• Wazig zicht

• Haarverlies

• Borstpijn

• Pijn in uw spieren

• Constipatie, maag- of darmpijn

• Indigestie of misselijkheid

• Meer plassen (urineren) dan gewoonlijk over de loop van een dag

• Meer zweten dan gewoonlijk of zich dorstig voelen

• Verlies van eetlust of verminderde eetlust (anorexie), minder honger hebben

• Toegenomen of onregelmatige hartslag

• Gezwollen armen en benen. Dit kan een teken zijn dat uw lichaam meer water vasthoudt dan

gewoonlijk

• Koorts

• Seksuele impotentie bij mannen

• Bloedtesten die een daling van het aantal rode bloedcellen, witte bloedcellen of plaatjes of van

de hoeveelheid hemoglobine tonen

• Bloedtesten die veranderingen tonen in de manier waarop uw lever, pancreas of nieren

werken

• Bloedtesten die minder kalium dan gewoonlijk in uw bloed tonen.

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op 10.000 mensen)

• Misselijkheid, diarree of zure oprispingen

• Een rode gezwollen tong of een droge mond

• Bloedtesten die meer kalium dan gewoonlijk in uw bloed tonen.

Andere bijwerkingen die gerapporteerd werden:

Informeer uw arts als één van de volgende bijwerkingen ernstig wordt of langer dan enkele dagen

aanhoudt.

• Concentratiestoornissen, zich rusteloos of verward voelen

• Vingers en tenen die veranderen van kleur als het koud is en die daarna tintelen of pijnlijk zijn

als u opwarmt. Dit kan wijzen op een fenomeen van Raynaud

• Borstvergroting bij mannen

• Bloedklonters

• Gehoorstoornissen

• Uw ogen die wateriger zijn dan gewoonlijk

• Personen die er geel uitzien

• Dehydratatie

• Zwelling, pijn en roodheid van uw wang (ontsteking van een speekselklier)

• Een zwelling in uw darmen die “intestinaal angio-oedeem” wordt genoemd en die gekenmerkt

wordt door symptomen zoals buikpijn, braken en diarree

• Gevoeliger zijn voor zonlicht dan gewoonlijk

• Ernstige afschilfering of vervelling van de huid, jeukende huiduitslag met bulten of andere

huidreacties zoals een rode huiduitslag op uw gelaat of voorhoofd

• Huiduitslag of blauwe plekken

• Vlekken op uw huid en koude ledematen

• Nagelproblemen (bijv. het verlies van nagelsubstantie en loslating van een nagel uit zijn

nagelbed)

• Stijfheid van de skeletspieren of uw kaak niet kunnen bewegen (tetanie)

• Zwakte of krampen in uw spieren

• Verminderde seksuele libido bij mannen of vrouwen

• Bloed in uw urine. Dit zou een teken kunnen zijn van een nierprobleem ( interstitiële nefritis)

• Meer suiker dan gewoonlijk in uw urine

• Een verhoogd aantal van bepaalde witte bloedcellen (eosinofilie) aangetoond tijdens een

bloedtest

• Bloedtesten die te weinig bloedcellen in uw bloed tonen (pancytopenie)

• Bloedtesten die een verandering van de hoeveelheid zouten zoals natrium, calcium,

magnesium en chloor in uw bloed tonen

• Vertraagde of verstoorde reacties

• Verandering in de manier waarop dingen ruiken

• Ademhalingsmoeilijkheden of verergering van astma

Als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of

apotheker.

Fijn ‘geneesmiddel’!

Mike