Re: Alternatieven voor de aardappel

Forum Forums Vragen over voeding en gezondheid Alternatieven voor de aardappel Re: Alternatieven voor de aardappel

#43574

autumn
Bijdrager
Quote:
Omdat we masochisten zijn en plezier nastreven uit pijn en straf i.p.v. gezondheid en geluk, daarom!

Ik denk dat we zowel bewust als onbewust plezier nastreven en hier zo op gefocust zijn dat we andere dingen uit het oog verliezen zoals gezondheid, groei en bewustwording. Ik denk dat deze genotzucht ons blind maakt en dat we zelfbedrog plegen om maar geen afstand te hoeven doen van dit genot. De zelfoverschatting die hierdoor ontstaat zie ik als een meer realistische factor dan masochisme. Ik dat de genotzucht juist ontstaat als een afleidingsmechanisme om innerlijke pijn niet te hoeven voelen. Denk aan onzekerheid, eenzaamheid, afwijzing, verwaarlozing, gebrek aan erkenning, gebrek aan zingeving, onverwerkte trauma’s enz.