Reageer op: De Loyalist

Forum Forums Wereldpolitiek & nieuwsachtergronden De Loyalist Reageer op: De Loyalist

#232700

Medusa
Bijdrager

Als ik mijn VPN uitschakel kan ik wel weer op FB meegluren en dus ook weer kopiëren/plakken. 🙂

In de VS probeert het Deep State nieuws in collusie met de Democrats van alles om het narratief weg te houden van dat wat op de achtergrond speelt. Donald Trump heeft veel kritiek op de Federal Reserve en, daar loopt het nieuws graag met een grote boog omheen. Voor heel veel mensen is nog steeds onbekend dat de FED een private entiteit en de centrale bank van de VS is. “The FED is as Federal as Federal Express”, is een uitspraak van mensen die wel over deze wetenschap beschikken.
De centrale banken in deze wereld zijn allemaal in het bezit van een aantal bankiersfamilies. Deze banken creëren geld als overheden daar behoefte aan hebben met het opkopen van de schulden die deze overheden maken. Daarover wordt rente geheven. De hoogte van die rente wordt door die centrale banken bepaald. De hoogte van de rente heeft een direct effect op de mate van groei van een economie. Is de rente hoog, dan werkt dit als een rem op een economie. De bank probeert hiermee de inflatie te remmen, fiat geld heeft namelijk een fictieve waarde die alleen door de schaarste ervan wordt opgehouden. De enige reden waarom ons geld iets van waarde representeert is omdat we het allemaal willen hebben. Als er weinig geld is, dan groeit onze behoefte ernaar.
De problemen omtrent het Federal Reserve systeem zijn wereldwijd. Het leek echter niet te veranderen omdat de macht die dit systeem zich heeft toegeëigend groter is dan die van de individuele landen die in dit systeem gevangen zitten. Deze macht heeft een financieel web over de wereld gesponnen middels organisaties als de Wereldbank en het IMF. De directeur van de Wereldbank wordt door de president van de VS gekozen en die van het IMF krijgt altijd een Europese directeur.
China heeft als economie kunnen groeien doordat deze instituten geld uit het westen in China zijn gaan pompen. Zowel de EU als de VS heeft met ongelijke belastingen besloten in handelsverdragen de westerse economieën kunnen plunderen. Uiteraard komt dit idee vanuit het bankencartel en daarin zijn het IMF en de Wereldbank belangrijke instrumenten. Geld werd China gegund en aan het westen ontnomen.
Het resultaat hiervan is dat een wezenlijk deel van de productie het westen is geëxporteerd naar ‘lage lonen’ landen. Onze economische soevereiniteit bestaat niet en, we zijn voor onze welvaart overgeleverd aan private instellingen die boven iedere gekozen regering staan. De gehele constructie is de backbone van het globalisme.
Nu is dit verhaal niet nieuw. De creatie van de FED is in 1994 door J Edward Griffin beschreven in het boek “The Creature from Jekyll Island”. Dit boek heeft die wetenschap voor een groter publiek naar buiten gebracht en, sindsdien is het geluid over het auditeren van de FED begonnen.
De FED creëert geld uit het niets en ontvangt daar rente voor. Niemand weet hoeveel geld deze bank creëert en waar het precies naartoe gaat. Het is een schimmig bedrijf dat niemand ten dienst is, behalve een handjevol mensen die met enorme hoeveelheden geld kunnen schuiven en daarmee steeds meer macht over de hele wereldbevolking vergaren.
Donald Trump roept vaak over hoe destructief China voor de Amerikaanse economie is geweest dankzij slechte handelsverdragen. Dat is echter het tipje van de sluier. China heeft talloze mensen die loyaal aan China zijn gepositioneerd op belangrijke posities. Zo heeft lakei Obama in 2012 Jim Yong Kim als president van de Wereldbank geïnstalleerd. Het contract van Jim Yong Kim liep tot 2022. Toch heeft de man vorige week besloten ‘liever’ bij een commerciële bank te gaan werken.
Trump mag dus een nieuwe president van de Wereldbank benoemen en kan daarmee een beetje macht binnen dit bankensysteem vergaren.
Kim nam afscheid met de woorden:
“The World Bank Group is more important now than ever as the aspirations of the poor rise all over the world and problems like climate change, pandemics, famine and refugees continue to grow in both their scale and complexity.”
However, in a letter to staff that is likely to be seen as veiled criticism of the organisation, the 59-year-old said: “The opportunity to join the private sector was unexpected, but I’ve concluded that this is the path through which I will be able to make the largest impact on major global issues like climate change and the infrastructure deficit in emerging markets.”
Deze woorden zijn globalisme in z’n puurste vorm. Het klinkt allemaal vrij positief totdat je begrijpt wat erachter zit. Met de benoeming van een nieuwe president van de Wereldbank verschaft Trump de mogelijkheid de Amerikaanse economische soevereiniteit beter te beschermen en, dat zal nodig zijn wil hij het systeem in de VS kunnen veranderen.
Artikel 1 van de Amerikaanse constitutie zegt dat het congres de macht heeft over de geldcreatie en dat de munt door goud en zilver gesteund dient te worden. De FED is dus onconstitutioneel en The Federal reserve act van 1913 dient dus te worden opgeheven. Om te kunnen vaststellen dat deze regelgeving onconstitutioneel is, moet er eerst een duidelijke aanleiding zijn om het functioneren van de FED in twijfel te trekken. Dat kan door de FED te auditeren. Een studie van de boeken zal aantonen dat dit een criminele organisatie is en, dan kan stapsgewijs worden begonnen met de ontmanteling van deze constructie. Daarin speelt The Supreme Court uiteindelijk een belangrijke rol. Deze rechtbank toetst namelijk wet en regelgeving op de legaliteit ervan.
Nu hebben we over The Supreme Court al een hoop drama gezien. Ik refereer dan even naar de benoeming van Brett Kavanaugh. De hoogste rechtbank van de VS staat centraal in het herstellen van de constitutionele waarden van de VS. Daarom hing er zoveel gewicht aan de benoeming van de rechters die de rechtbank krijgt toegewezen.
Rechters worden benoemd voor het leven als ze deze rechtbank gaan dienen. Dat zou rechters onpartijdig moeten maken maar, rechters worden door presidenten voorgedragen en de senaat moet uiteindelijk de benoeming goedkeuren. Er is dus altijd politieke smaak en de Democrats hebben een hekel aan de Amerikaanse constitutie. Daarom leverde de benoeming van Brett Kavanaugh zoveel rumoer op en om diezelfde reden beginnen de conservatieven in hun handen te wrijven bij de verhalen over de gezondheid van rechter Ruth Bader Ginsberg.
Ginsburg is in 1993 door Bill Clinton geïnstalleerd. Ginsberg staat bekend om haar vrouwenactivisme. Ze wordt in linkse kringen als een volksheldin en vrijheidsactiviste gezien, terwijl haar uitspraken in het verleden ronduit gevaarlijk leken. Ginsberg is wel benoemd en daarmee een hele radicale unit binnen het hoogste gerechtshof binnen de VS.
Met Ginsberg gaat het zoals aangegeven niet zo best. Ze wordt dit jaar 86, is afgelopen jaar gevallen waarbij ze drie ribben brak en bij een onderzoek is voor de derde keer kanker geconstateerd. Ginsburg geldt voor de Democrats als een soort laatste hoop in The Supreme Court en moet met dat doel zolang mogelijk haar zetel daar warm houden.
Achter de link zit een aardige PDF over hoe men tegen haar ideologie aankijkt. http://bit.ly/RBG-PDF
RBG zal straks vervangen worden en daarmee zullen de uitspraken vanuit het SC meer tempo en eenheid krijgen. Dat zal voor de Federal Reserve een mogelijk einde zijn. Er is een grote kans dat Trump voor 2020 nog een rechter mag benoemen, iets dat zeer zeldzaam is aangezien deze rechtbank uit slechts 9 rechters bestaat.
Ondertussen knabbelt senator Rand Paul aan de enkels van de FED en heeft in Trump een bondgenoot gevonden. Rand Paul, zoon van Ron Paul, kan nu misschien de klus van zijn vader afmaken. Persoonlijk denk ik dat Rand Paul het potentieel van toekomstig presidentskandidaat heeft. Hij heeft zich één van de weinigen die geen scheve schaats te verwijten valt. De man is een Libertarier die het werk en de boodschap van vader Ron voortzet. De mensen die Ron Paul gesteund hebben in zijn ondermijnde presidentscampagnes zullen met enige tevredenheid kijken naar hun huidige president.
Dit verhaal dient niet alleen om een inzicht te geven in wat er zich achter de coulissen afspeelt. Het is geschreven om aan te geven dat alles zijn tijd nodig heeft. Er speelt momenteel van alles in de wereld en slechts een heel klein percentage van de belangrijke zaken krijgen we mee. Alles wat er vanuit de VS hierheen komt overwaaien via de MSM is negatief over Donald Trump. Toch is Trump de juiste man op de juiste plek op het juiste moment om deze wereld drastisch te kunnen veranderen.
Men ziet echter in concrete zin te weinig gebeuren en verliest daardoor vertrouwen in een beweging die zich momenteel als een olievlek over de wereld verspreidt. Trump heeft de FED in zijn vizier. Dat heeft hij ons verteld in zijn inauguratie speech nu bijna twee jaar geleden. Hij wordt echter zo tegengewerkt want, de Deep State probeert nu met alles tijd te rekken tot aan de verkiezingen van 2020. Aan alle kanten wordt Trump aangevallen en beziggehouden. Die muur waarvoor hij de overheid heeft platgelegd staat symbool voor zijn presidentschap. Krijgt hij de muur niet, dan kan hij 2020 vergeten. Wint hij in 2020, dan heeft de Deep State definitief verloren want, dan wordt iedere vorm van obstructie met een Executive Order neergeslagen.
Aan ons de taak, zelfs hier om de VS te volgen en Trump mentaal te steunen. Er is nog nooit iemand in de VS geweest die president is geworden en de macht zo in het nauw heeft gedreven. Dat is dezelfde macht die ons allemaal in de tang heeft. Weet wat je steunt en hoe onterechte kritiek in het voordeel van die macht werkt. Wat als heel Nederland gaat zien dat de koers van Trump juist is? Wat gebeurt er als we die hele politiek geen steun meer geven? Wat gebeurt er als wij onze vrijheid claimen en met de bezem door institutioneel Nederland gaan? We zijn door het oog van de naald aan het kruipen, help mee.
Thomas Jefferson heeft voor de huidge staat van de wereld gewaarschuwd:
“If the American people ever allow private banks to control the issue of their currency, first by inflation, then by deflation, the banks and corporations that will grow up around them will deprive the people of all property until their children wake up homeless on the continent their Fathers conquered.”
https://www.theguardian.com/…/jim-yong-kim-to-resign-as-pre…