Reageer op: Nederlandse politiek

Forum Forums Wereldpolitiek & nieuwsachtergronden Nederlandse politiek Reageer op: Nederlandse politiek

#223408

fatsnotbad
Sleutelbeheerder

Een flinke club goedbetaalde doctors en doctorandussen van het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft een lijvig rapport geschreven met de titel: ”Als werk weinig opbrengt”. In het kort komt het er op neer dat juist veel werkende mensen, ondanks dat ze werken, te weinig geld overhouden om van te leven en daarom onder de armoedegrens zitten. De armoedegrens is ruim € 1000,- per maand. De conclusie is dat deze werkende mensen te weinig verdienen en dat hun inkomenspositie al sinds 1990 achteruit gaat. Opmerkelijk is dat de onderzoekers zich totaal niet afvragen hoe dat zo gekomen is. Maar ze geven wel aan dat de overheid beleid moet ontwikkelen om deze ongewenste situatie te verhelpen.

Ja, goed idee! Een probleem veroorzaakt door een te grote overheid laten oplossen door… een te grote overheid.

Mike