Reageer op: Duitsland

Forum Forums Wereldpolitiek & nieuwsachtergronden Duitsland Reageer op: Duitsland

#221743

fatsnotbad
Sleutelbeheerder

De Zwitserse Volkspartij (SVP) heeft in Bern de regering ertoe opgeroepen om dit akkoord niet te ondertekenen. Het zou niet verenigbaar zijn met de zelfstandige aansturing en zodoende de zelfbeschikking van Zwitserland.

De SVP heeft gelijk, net zoals de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken, die meegedeeld heeft dat zijn land dit akkoord niet zou ondertekenen. De VS hebben de bui al eerder zien hangen en hebben zich uit de onderhandelingen teruggetrokken, met de motivering dat het akkoord niet verenigbaar zou zijn met de soevereiniteit van de Verenigde Staten.

En wat doet mevrouw Merkel? Ze houdt aan het akkoord vast. Dat is ongelooflijk en raakt iedere burger in Duitsland, want dit ontzettende akkoord omvat een serie richtlijnen evenals 23 concrete maatregelen om de wereldwijde migratie aan te sturen.

De VN-lidstaten verplichten zich er bijvoorbeeld toe om vluchtelingen en migranten, onafhankelijk van hun legale status, gelijk te stellen. In de praktijk kan dat betekenen dat zelfs illegale migranten niet worden uitgezet naar hun landen van herkomst. Dat zou volgens de nieuwe VN-richtlijnen een schending van de mensenrechten kunnen zijn. Afhankelijk van de juridische interpretatie zouden dan zelfs illegale grensoverschrijdingen niet meer strafbaar zijn!

Mike