Reageer op: Nederlandse politiek

Forum Forums Wereldpolitiek & nieuwsachtergronden Nederlandse politiek Reageer op: Nederlandse politiek

#215578

fatsnotbad
Sleutelbeheerder

Attentie hier volgt een nieuwe aanpassing aan het Nieuwspraakwoordenboek: het woord ‘huppeldoosjes’ is vanaf heden verboden, op last van GroenLinks. Herhaling: het woord HUPPELDOOSJES is verboden. Dat is dus: H-U-P-P-E-L-D-O-O-S-J-E-S. Achterstevoren: SEJSOODLEPPUH. Voor doven en slechthorenden, klik hier voor beeld van een ‘huppeldoosje’.

https://media.tpo.nl/2018/07/03/huppeldoosjes/

Mike