Reageer op: Trump

Forum Forums Wereldpolitiek & nieuwsachtergronden Trump Reageer op: Trump

#213613

Godsgeschenk
Bijdrager

Kimmy & Donny verloofd

 12 juni 2018 1305 Views CIA, KERNWAPENS, KIM JONG UN, NOORD-KOREA, trump

De handdruk die tot voor kort onmogelijk leek, of zelfs ‘science fiction’, volgens een glimlachende Noord Koreaanse leider Kim Jong Un. Zowel Donald Trump als Kim Jong Un waren beiden duidelijk gelukkig met deze bijeenkomst en het daaruit voortkomende resultaat. Er is een overeenkomst getekend waarin overeen is gekomen dat Noord Korea haar nucleaire wapens ontmantelt. Dat was de enige weg en, die weg is met het vertrouwen van beide ondertekenaars ingeslagen. De MSM zal een hoop spijkers op laagwater zoeken, omdat alles wat Trump doet in een negatief daglicht gepresenteerd moet worden. Dankzij zijn onorthodoxe handelen is een eerste onderhandeling met het meest geïsoleerde land ter wereld met een daverend succes afgesloten en, dat was zonder een Donald Trump niet gebeurd.

Anders

Dus even recapitulerend; Er moest eerst een nogal onbehouwen zakenman de politiek ingaan omdat politici eigenlijk niet effectief met andere partijen onderhandelen. Zo heeft de politiek zich sinds de slag bij Waterloo steeds meer laten zien. Na de tweede wereldoorlog is deze modus operandi van de westerse politiek mainstream geworden, omdat al die politici door dezelfde macht werden gestuurd als voortgebracht. Waarom is dat belangrijk genoeg om te vermelden? Omdat het weer aangeeft dat Donald Trump anders is dan zijn voorgangers. Hij breekt af wat zijn voorgangers in stelling hebben gebracht als het zijn land niet dient en maakt een einde aan de gecreëerde en opgepompte tegenstellingen Dat alles zonder landen te transformeren tot grote parkeerplaatsen.

Natuurlijk is dit slechts een begin. Noord Korea gaat haar nucleaire arsenaal vernietigen, dat is een proces van jaren. Het begin van dat proces is cruciaal. Als het proces van ontmanteling van die wapens een bepaald punt heeft bereikt is het proces niet meer omkeerbaar. Dat wordt het moment dat economische sancties hervormd gaan worden. Van opheffing van de sancties zal geen sprake zijn totdat het gehele proces is afgerond en, dat betreft niet alleen de kernwapens.

Mensenrechten

De mensenrechten in Noord Korea worden op grove wijze geschonden. Er zitten op dit moment honderdduizenden mensen vast in werkkampen. De politieke oppressie is enorm en, er zal in toekomstige besprekingen naar wegen gezocht worden om hierin een oplossing te vinden. De transformatie van Noord Korea wordt een proces dat decennia in beslag gaat nemen en, leider Kim Jong Un lijkt gewillig te zijn dit proces te willen begeleiden.
We kunnen Kim Jong Un het respect geven, die we dit soort dictators altijd hebben gegeven. Misschien verdient de man meer respect dan we geneigd zijn iemand te geven, die de totale regie over zo’n staat in handen heeft. Laten we daarbij vooral niet vergeten dat hij Noord Korea geërfd heeft. Zijn opa heeft de macht genomen, doorgegeven aan zijn vader en, op zesentwintig jarige leeftijd zat Kim op de troon. En dan?

Kim Jong Un heeft in Zwitserland op school gezeten onder de naam Choi Pak. Hij heeft dus twee opvoedingen gehad. Een dictatoriale op communistische leest geschoeid en een democratische. Hem is het respect voor anderen bijgebracht en hij is geboren in het land van zijn onderdanen. Juist dat gegeven maakt misschien wel dat hij zijn stelling niet kan of wil houden. Natuurlijk voelde hij zich bedreigd op zijn 70 jaar oude eiland maar, hoe kom je daar vanaf?
Zijn eiland was de garantie van zijn voortbestaan. Het gevolg is dat dit eiland beschermd moest worden tegen de buitenwereld. Tegen die wereld maakte hij alleen een kans als hij over nucleaire mogelijkheden beschikte. Daar lag de behoefte van Noord Korea om nucleair te gaan.

Dreiging

Niemand sprak met Noord Korea behalve onder water. Ondanks alle sancties die er bestaan op het exporteren van nucleaire en militaire techniek voor de vervaardiging van kernwapens, wist Noord Korea aan de kennis en middelen te komen. Dat is onderdeel van het spel dat het globalisme speelde. Noord Korea was de ideale dreiging. Het had een dictatoriaal regime dat zijn voeten veegde op de rechten voor de mens, er was armoede en een enorm leger. Vervolgens vormde het land een nucleaire dreiging voor de wereld en, dat soort vormen van dreiging worden op de mensheid losgelaten sinds de tweede wereldoorlog. Onder die dreiging vergeven we onze vrijheid aan overheden omdat we vooral geen Noord Korea willen worden. We willen niet onderdrukt worden dus geven we alles op wat juist die onderdrukking mogelijk maakt.

Noord Korea is onder door onder andere de CIA aan haar nucleaire arsenaal geholpen. Dat is de handel van dit soort organisaties. Dat is waar Eisenhower voor waarschuwde in zijn ‘Militairy Industrial Complex speech’ voor waarschuwde en waarover Kennedy uitvoerig heeft gesproken. Het zijn de geheimen waaruit men een overwicht haalt en men verkoopt het keren van dat overwicht met nog meer geheimhouding. Het resultaat daarvan is dat bijna niemand meer een overzicht heeft over hoe de wereld draait en de angst die dat veroorzaakt wordt gebruikt tegen de massa. Noord Korea is evengoed slachtoffer van een macht die onze overheden nog steeds in haar tentakels heeft.

Deep State

In de VS noemen ze dat “The Deep State”. Die ‘Deep State’ is waar Trump thuis hard tegen vecht. De ophanden zijnde coupe tegen Trump lijkt bezworen, ondanks dat we nog steeds wachten op het moment van de afrekening. Het broeit in Washington maar, er komt weinig naar buiten. De officiële communicatie is zeer behoudend en ondertussen komt er toch steeds meer boven. Steeds meer informatie sijpelt langs de muren van overheidsgebouwen de straat op.
Steeds meer blijkt dat de wereld die wordt voorgeschoteld een volhardende illusie is. Er is een macht op deze wereld, die de binnenlandse en buitenlandse politiek in de meeste landen stuurt. Die macht heeft zich zelfs genesteld in staten die we nog steeds hardnekkig democratieën noemen. Die macht wil zich centraliseren in één overheid voor de hele wereld. Veel mensen geloven nog steeds dat dit democratie en vrede zal brengen maar, vrijheid kun je alleen waarborgen als je bepaalde democratieën boven anderen kunt prefereren.

We leven in een tijd waarin steeds meer mensen de illusie gaan doorzien. Voor velen is dat heel moeilijk want, alles wat je misschien dacht te weten blijkt niet op de waarheid gestoeld te zijn. We hebben als mensheid zijnde tot nu toe enorm veel geluk gehad. Twee van de sterkste naties op deze wereld hebben leiders die niet geloven in die ‘monopole’ wereld. Zij bevechten samen dezelfde vijand. Die vijand is een ideologie die de controle over de geldcreatie in de wereld heeft. Ze staan aan dezelfde kant van het schaakbord en, de geschiedenis gaat leren dat zij de beschermheren van jouw vrijheid zijn.
Vandaag is een eerste stap in de bevrijding van Noord Korea gedaan. Over een half jaar zullen we zien hoe succesvol deze eerste stap is geweest. Het is wel de eerste keer dat een land zich lachend overgeeft aan nieuwe kansen. Die kansen zijn er voorheen nooit geweest. ‘Regime Change’ heeft nooit gewerkt en nu, blaast er een nieuwe wind die een vreedzame oplossing zoekt in plaats van de ‘Libië optie’.

MainStreamMedia

Let goed op de MSM die alles uit de kast zal halen om over deze gebeurtenis toch een zweem van negativiteit te laten vallen. Vraag je af waarom dat is, vraag het anderen. Als jij denkt te weten hoe deze wereld ongeveer in elkaar steekt, wat zijn dan je bronnen van informatie geweest? Heb je over die informatie nagedacht en de achtergronden bekeken? Heb je je weleens afgevraagd hoe het kan dat de hele wereld zo teleurgesteld was toen Trump tot president werd gekozen? Hoe had de wereld eruit gezien als Hilary Clinton, een globaliste pur sang, aan de macht was gekomen? De wereld is door het oog van de naald gekropen en, als de klus van Trump kan worden afgemaakt dan ondergaat die wereld een transformatie. Daarvoor dient de creatie van geld genationaliseerd te worden en het concept van rente opnieuw gedefinieerd worden. Vervolgens zie je vandaag in de krant Halbe Zijlstra in beeld zijn voor een baantje bij de Wereldbank. Hoe hard moet het nog in onze gezichten gesmeerd worden voordat we massaal gaan zien wat hier speelt?

Dorothé