Reageer op: Nederlandse politiek

Forum Forums Wereldpolitiek & nieuwsachtergronden Nederlandse politiek Reageer op: Nederlandse politiek

#212982

Elkedageenei
Sleutelbeheerder

Van een facebokvriend met toestemming om het hier te delen:

Ik wil graag een situatie becommentariëren. Want er is in mijn ogen iets gebeurd wat heel raar is.

Het betreft de verschrikkelijke situatie rondom de MH17. Ik schreef hier eerder al dat de bepaling van de kwaliteit van het bewijs in dit land door een rechter gedaan wordt.

Kijk eens naar deze twee zinnen: “VVD-Kamerlid Ten Broeke zegt dat diegenen die zich niet in de nationale eenheid willen schalen, zelf wat uit te leggen hebben. CDA-leider Buma vindt het ongekend dat de twee partijen “een totaal andere lijn hebben dan de werkelijkheid die door het internationale opsporingsteam al is vastgesteld””.

Ik neem je even mee in dit proces. Wat willen Ten Broeke en Buma? Ze willen dat de wetgevende macht, de Tweede Kamer, op de stoel van de rechter gaat zitten. En om het duidelijk te maken ga ik even schreeuwen: ZE WILLEN DAT DE WETGEVENDE MACHT OP DE STOEL VAN DE RECHTER GAAT ZITTEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ik neem je even mee terug naar de lagere school. Dat is voor sommigen best een tijd geleden. Daar werd uitgelegd hoe belangrijk het is dat er in Nederland een scheiding der machten bestaat. (Het zou best eens kunnen zijn dat er diverse zogenaamde bananen republieken genoemd werden om onze superioriteit daarboven duidelijk te maken, maar dat terzijde.) De Uitvoerende macht (o.a. Politie) was gescheiden van de wetgevende macht (de Tweede Kamer). Dit is noodzakelijk zodat de politie niet haar eigen wetten kan maken. Daaroverheen was er ook nog een controle instantie, de rechter. Deze kijkt of de uitvoerende macht zich binnen de regels, die opgesteld zijn door de wetgevende macht) blijft bewegen.

In het verleden is er het zwaarste middel van onze “democratie” gebruikt, de parlementaire enquête, om te kijken of iedereen zich daar netjes aan houdt. Denk aan de IRT affaire.

Leg ik dit nog goed uit?

Hoe merkwaardig is het dan als twee Kamerleden, waarvan een fractievoorzitter nota bene, niet alleen zeggen dat dit systeem in dit geval niet geldt, maar er zelfs op wijzen dat de Kamerleden die dit systeem wel in ere willen houden, iets “uit te leggen hebben?

Begrijp me niet verkeerd, ik begrijp best dat we niet in een democratie leven, maar eerder in een semi fascistische dictatuur. Ik heb dit hier al vaak genoeg uitgelegd. Maar een dergelijke openlijke minachting voor ons rechtssysteem door Kamerleden, laat mij achter in opperste verbijstering.

Maar wat belangrijker is -in mijn ogen- is dat nu het proces, terwijl dit wel zo geaccordeerd is in de overeenkomst tussen de betrokken landen, met uitzondering van Rusland, niet langer in Nederland gevoerd kan worden. Want een rechter die anders oordeelt over het bewijs dat voorligt, “heeft iets uit te leggen”, en “leeft in een andere werkelijkheid”. Die is gek, of crimineel (chiasme).

Dat is de framing die de politiek toepast. Nagenoeg unaniem. OOK DE SGP! Dan rest de vraag: waarom? Wat is daar daadwerkelijk gebeurd? Want het openlijk minachten van de tri partita is volgens mij op zich al strafbaar. Of niet Raymond? (Raymond werkt bij het ministerie van justitie, red.)